Leasing

 

Leasing och hyra. Med decenniers erfarenhet från leasingbranschen hjälper vi leasingkunder. Vi utbildar leasingkunders personal. Vi går igenom leasing- och hyresavtal innan man skriver på!

 

Utbildning. Spara pengar genom förbättrade kunskaper. Tag del av vår information på video. Leasingutbildning.

- Utbildningen sker över webben. Kostnader för resor och uppehälle undviks.

- Vi går igenom räntor, räknar med hjälp av Excel, vi lär Er pruta med hjälp av smarta simuleringar.

- Vi går igenom allmänna villkor.

- Vi har talrika och ytterst värdefulla exempel från verkligheten - exempel där vi tagit bort kundinformation så att exemplen kan användas i utbildningssyfte.

- Kursdeltagarna kan ställa frågor genom att skicka mail till kursledaren.

- Kursdeltagarna kan skicka in ett par egna avtal som - enskilt - diskuteras per telefon efter kursens slut.Vi går igenom leasingavtal innan Ni skriver på.

Leasingsäljarna är mycket välutbildade i leasing- och hyresavtals konstruktion och uppbyggnad. Speciellt föreligger insikt om var i avtalen extra lönsamma formuleringar förekommer. Vi går igenom leasingavtal innan Ni skriver på.


Factoring. Vi går även igenom factoringavtal innan Ni skriver på.

Vi hjälper företag att räkna om allehanda avgifter till ränta. På så sätt kan factoringkunder få vetskap om hur mycket att avtal i verkligheten kostar. Vi går igenom avtal innan Ni skriver på.


oneXeno

onexeno ab, Skrattmåsvägen 2B, 239 41 Falsterbo. Tel: 070-665 16 30
page changed 2016-01-11            

Sänd email